Nasza Pani Dyrektor - Ewa Rucka uczestniczyła w zajęciach Akademii Małego Kolberga.
Prowadzi ze wszystkimi grupami zajęcia "Spotkania z żywą tradycją" na których  uczy nas 
tradycyjnych tańców ludowych, oraz przybliża nam tradycje naszego regionu i nie tylko.