Niepubliczne Przedszkole “Dawid” w Poznaniu
ul. Cegielskiego 1
61-862 Poznań

KONTAKT:

SEKRETARIAT
e-mail: sekretariat@dawid.edu.pl
tel. 61 870 17 88
– podstawowe informacje dot. przedszkola,
– zgłaszanie potrzeby spotkania z dyrektorem,
– zgłaszanie dzieci do rekrutacji przedszkolnej,
– kwestie organizacyjne.

organ prowadzący: Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Menu