Niepubliczne Przedszkole “Dawid” to przedszkole chrześcijańskie oferujące klasyczną edukację przedszkolną z uwzględnieniem autorskiego systemu wychowania i edukacji w świetle wartości chrześcijańskich. Przedszkole pracuje na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, programach nauczania WSiP, jest pod nadzorem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty a nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu posiadają pełne kwalifikacje do edukacji przedszkolnej.

Nasza WIZJA – wspieranie Rodziny w wychowaniu i edukacji dziecka w oparciu o wartości chrześcijańskie

Nasza MISJA – budowanie miejsca, w którym wspierany jest rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy i duchowy dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie

 

WIZJA I MISJA W PRAKTYCE 

– małe, kameralne grupy mające na celu zapewnienie indywidualnego kontaktu nauczyciela z dzieckiem,

– rodzinna atmosfera, brak anonimowości,

– praca na jasnym systemie wychowawczym,

– bliski kontakt z wychowawcą i pracownikami przedszkola, którzy pracują zarówno nad edukacją, jak i postawami dziecka,

– zapewnienie dobrej edukacji przedszkolnej i prawidłowego startu szkolnego poprzez dydaktykę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną i dbanie o wysokie kompetencje kadry pracującej z dziećmi,

– budowanie miejsca, którego głównym celem jest zbliżanie dzieci do radosnej, osobistej relacji z Bogiem i Jezusem oraz przybliżanie biblijnych prawd w bliski dziecku, radosny, kreatywny sposób – wierzymy, że wiara to przygoda.

 

Co warto wiedzieć o naszym Przedszkolu:

  • zostało stworzone ponad dziesięć lat temu przez wierzących Rodziców, którzy pragnęli budować miejsce bezpieczne, zapewniające dobrą edukację i jednocześnie odnoszące się do chrześcijańskich wartości,
  • jest miejscem pozbawionym anonimowości – do Przedszkola przyjmujemy nie tylko dziecko, ale w pewnym sensie całą rodzinę, gdyż zapraszamy Rodziców do bycia aktywnymi uczestnikami naszej społeczności i zachęcamy do budowania relacji z innymi Rodzinami,
  • zapewnia klasyczną edukację przedszkolną, która umożliwia dziecku wsparcie przy dobrym starcie szkolnym,
  • zapewnia wnikliwą obserwację rozwoju dziecka i zapewnienie Rodzicowi informacji zwrotnej dotyczącej zarówno sukcesów, jak i wyzwań rozwojowych, które wymagają dodatkowego wsparcia,
  • uczęszczają do nas zarówno dzieci z rodzin katolickich, jak i protestanckich, przedszkole pracuje wyłącznie na treściach i prawdach wspólnych dla kościołów chrześcijańskich, szanujemy przynależność denominacyjną Rodzin, jednocześnie dbając o to, by przekazywane u nas prawdy i system wychowawczy opierał się wyłącznie na obszarach, które łączą Chrześcijan,
  • edukacja chrześcijańska zakłada, że nauczyciel jest wzorem, który pokazuje postawę naśladowania Chrystusa, dlatego zależy nam na tym, by nasza kadra rozwijała się zarówno od strony pedagogicznej, jak i budowała żywą relację z Bogiem,
  • tworzymy miejsce, w którym nasza kadra pracuje jako zespół, który zna swój cel i wspiera się w jego realizacji, pozytywne relacje pracowników tworzą pozytywną przestrzeń dla dzieci – wierzymy, że razem możemy zrobić więcej i działać lepiej,
  •  jesteśmy częścią grupy szkół – Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida oraz Akademickiego Liceum – na stałe współpracujemy z tymi szkołami, a nasi absolwenci najczęściej wybierają po przedszkolu edukację w naszej szkole podstawowej.
Menu