Nasze przedszkole było beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego otrzymaliśmy wsparcie na realizację projektu “Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z uczniem oraz wysoka jakość dydaktyki i wsparcia psychopedagicznego – trzy główne obszary wymagające poprawy w Niepublicznym Przedszkolu “Dawid” w Poznaniu”. Projekt ten był odpowiedzią na potrzeby naszej placówki zdefiniowane w ramach tzw. Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. W projekcie uczestniczyło 7 pracowników przedszkola.
Do rezultatów projektu należą m.in.:
1) podniesienie kompetencji zawodowych i rozwój osobisty uczestników projektu oraz zespołu
zarządzającego projektem,
2) nabycie kompetencji tutorskich i coachingowych,
3) praca z wykorzystaniem tutoringu i coachingu,
4) wdrożenie w placówce nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych,
5) rozbudowanie sieci kontaktów i nawiązanie współpracy międzynarodowej,
zaś do produktów m.in.:
– 21 pojęć Królestwa Bożego do wykorzystania w programie nauczania dowolnego przedmiotu (4 str.),
– Cechy charaktery pożądane w procesie nabywania mądrości (3 str.),
– Charakter i powołanie nauczyciela (13 str.),
– Co sprawia, że program nauczania przedmiotu staje się chrześcijański? (25 str.),
– Ocenianie w świetle Biblii (6 str.),
– Odkrywanie i przekazywanie mądrości zawartej w programie nauczania (16 str.),
– Szkolenie charakteru (6 str.),
– Przewodnik po coachingu (16 str.),
– Przewodnik po tutoringu (12 str.).
Dzięki realizacji projektu w Niepublicznym Przedszkolu “Dawid” w Poznaniu podniosła się jakość dydaktyki i działań wychowawczych, wprowadzono nowatorskie metody integrowania treści zajęć z treściami Pisma Świętego, wprowadzono nowatorskie metody indywidualizacji pracy z uczniem przedszkola, podniesiono jakość zarządzania placówką, a także rozbudowano sieć kontaktów z innymi placówkami.
Przyznana kwota: 76 168,79 PLN.
Projekt trwał od 01.09.2016 do 31.05.2018 r.

Rezultaty projektu

Menu